Kontakt telefoniczny : pon, wt, czw, pt 8:00-16:00 |   środa 10:00-18:00 |   telefon: 22 851 66 26

Akty prawne

Kodeks Cywilny

Prawo budowlane

Ustawa o własności lokali

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o ochronie praw lokatorów

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Ustawa o rachunkowości

Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie